Hem


VÄLKOMMEN TILL FALEDREVEN


Faledreven är en gammal väg som förr användes som fädrev. Den sträcker sig från "Grannabacken" vid Segerstads kyrka, ca 4 km till den aldrig sinande Ruskela Källa.

Dreven har alltid varit allmänning s.k "tå", och det var vid den som1800-talets jordlösa kunde bygga sina små torp. Nu finns nästan bara husgrunder, brunnar och äppelträd kvar, med namn som Floda-Sares, Mellblads-Kajses och Krestins-Hanna, men ett fåtal stugor står ännu kvar.

På 50-talet gjordes en torpinventering. Resultatet av denna kan man se vid en vandring utefter Falan, med informationsskyltar vid gamla boställen. Numera används Dreven främst för skogsbruket, men den är också regionalt känd som vandringsled och utflyktsmål. Kartan över boställen är klickbar.


* Segerstads socken, Skara stift

Segerstads socken, är en före detta församling i Gudhems härad i Falköpings kommun, Västra Götalands län (Västergötland). Segerstad socken ingår från och med den 1 januari 2006 i Hornborga församling. Sockenkyrka är Segerstad kyrka. Socknen korsas i sydost av Västra stambanan.


Den gamla Segerstads socken hade 183 invånare 1994. Socknen är belägen söder om Brunnhemsberget. Kyrkan ligger cirka 10 km nordost om Falköping.


Segerstad är en fullåkersbygd i Falbygden. Norra socknen upptas av skogsmark på Falan samtpå Brunnhemsbergets sluttning.


Man har funnit 165 fornlämningar, däribland fyra gånggrifter samt en hällkista från stenåldern. De flesta lämningar är spridda stensättningar från bronsåldern och från den äldre järnåldern.

Ortnamnet


Namnet skrevs år 1423 j Segherstadhum. Det består av mansnamnet Sighar samt -stadha = plural av stadher = "plats", "ställe".

HITTA HIT (skyltat SEGERSTAD från 46:an)