Hembygdsförening

FALEDREVEN

 

www.faledreven.se

 

Segerstads Hembygdsförening

Årsmöte avhölls 16/3, och där avtackades Arne Karlsson efter 40 års arbete!

 

Styrelsen 2018:

Elin Andersson ordf.

Hans Forsberg vice ordf.

Anders Nyqvist sekr.

Lars Persson vice sekr:

Sven Gustavsson kassör

Ingvar Andersson vice kassör

Eva Johansson Ledamot

 

 

 

VILL DU BLI MEDLEM?

Kontakta vår kassör

Sven Gustavsson

tel 0500-452136

 

Årsavgiften för 2018 och 2019

50:-

 

Du kan även sätta in medlemsavgiften på vårt bg 190-5215

Arne Karlsson avtackades efter 40 år i styrelsen! Här tillsammans med tillträdande ordf. Elin Andersson

 

Detta händer under 2018:

 

 

25/8 Västkuststiftelsen guidad vandring Falan

?/11Grötfest

2/12 Glögg