Hembygdsförening

FALEDREVENwww.faledreven.se


Segerstads Hembygdsförening

Årsmöte avhölls 16/3, och där avtackades Arne Karlsson efter 40 års arbete!


Styrelsen 2018:

Elin Andersson ordf.

Hans Forsberg vice ordf.

Anders Nyqvist sekr.

Lars Persson  vice sekr:

Sven Gustavsson kassör

Ingvar Andersson vice kassör

Eva Johansson Ledamot
VILL DU BLI MEDLEM?

Kontakta vår kassör

Sven Gustavsson

tel 0500-452136


Årsavgiften för 2018 och 2019

50:-


Du kan även sätta in medlemsavgiften på vårt bg 190-5215

Arne Karlsson avtackades efter 40 år i styrelsen! Här tillsammans med tillträdande ordf. Elin Andersson

Detta händer under 2018: